Biuro Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 43 „ Łosoś” w Resku zlokalizowane jest na ulicy Dąbrowszczaków.

Biuro jest czynne w okresie zimowym w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00, natomiast w okresie letnim od maja - tylko w czwartki od 15.00 do 17.00.

Zarząd Koła spotyka się zawsze w pierwszy wtorek każdego miesiąca, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące organizacji zawodów wędkarskich a także decyzje związane z podległymi akwenami tj. Rzeka Rega, jezioro Łabuń oraz jezioro Stara Dobrzyca.

Zarząd Koła wybierany jest na 4 letnią kadencję, w skład zarządu po zebraniu sprawozdawczo - wyborczym z dnia 10.12.2016 roku weszli:

- Więczkiewicz Wiesław – Prezes Koła

- Gibki Stanisław – V-ce Prezes

- Ledzion Jerzy – Skarbnik

- Nastarowski Mariusz – Sekretarz

- Sołonyna Agnieszka – Członek Zarządu

- Korgul Zbigniew – Członek Zarządu

- Kornet Jerzy – Gospodarz Koła