Mieszkaniec

      |---Urząd Miejski

            |------ Podstawowe informacje

            |------ Burmistrz Reska

            |------ Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Resku

            |------Rada Miejska

                  |--------- Skład Rady Miejskiej w Resku

                  |--------- Uchwały Rady Miejskiej w Resku - kadencja 2018-2023

            |------ Sołectwa

            |------ Jednostki organizacyjne

            |------ Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

      |---Inne urzędy i instytucje

            |------ Powiatowy Urząd Pracy

            |------ ZUS Łobez

            |------ Starostwo Powiatowe w Łobzie

            |------ Urząd Poczty w Resku

            |------ Urząd Skarbowy

      |---Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

            |------ Podstawowa opieka zdrowotna "COR" Sp. z o.o. w Resku

            |------ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Intermed" Sp. z o.o.

            |------Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Resku

                  |--------- Pracownia RTG w ZOL-u Resko

            |------ Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

            |------ Przychodnie Specjalistyczna "ITA"

            |------ Posterunek Ratownictwa Medycznego w Resku

            |------ Dom Pomocy Społecznej

            |------ Komisariat Policji w Resku

            |------ Ochotnicza Straż Pożarna w Resku

      |---Profilaktyka

            |------ Placówka Wsparcia Dziennego

            |------ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            |------ Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

            |------ Zespół Interdyscyplinarny

      |---Oświata i wychowanie

            |------ Zespół Szkół

            |------ Szkoła Podstawowa w Starogardzie

            |------ Przedszkole Miejskie

            |------ Warsztat Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim

            |------ Konkurs na dyrektorów

      |--- Odpady komunalne

      |--- Bezpłatne porady prawne

      |--- Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

      |--- Psy do adopcji

      |--- Informacje dotyczące jakości wody w Iglicach

      |--- Baza organizacji pozarządowych

      |---Wybory Samorządowe 2018

            |------ Kalendarz wyborczy

            |------ Państwowa Komisja Wyborcza

            |------ Obwieszczenia Burmistrza Reska

            |------ Obwieszczenia i informacje Gminnej Komisji Wyborczej

            |------ Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Resku

            |------ Wyniki wyborów samorządowych 2018

      |--- Informacje o polowaniach zbiorowych oraz o książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Inwestor

      |--- Zaproszenie do inwestowania

      |---Inwestycje od 2017

            |------ Przebudowa i rozbudowa ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej

            |------ Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku

            |------ Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku

            |------ Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko

            |------ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko

            |------ Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko

      |--- Zrealizowane inwestycje

      |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi

      |--- Strategia rozwoju

      |--- Gminny System Mapowy

      |--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

      |--- Podatki

      |--- Oferta inwestycyjna

Turysta

      |--- Nazwa miasta

      |--- Kalendarium historyczne

      |--- Zabytki

      |--- Badania Archeologiczne Wzgórza Borków

      |---Odpoczynek w lesie

            |------ Lasy

            |------ Trasy rowerowe

      |---Odpoczynek nad wodą

            |------ Relaks nad jeziorem

            |------ Z biegiem Regi... kajakiem

      |--- Restauracje i bary

      |--- Ścieżka edukacyjna "Resko którego nie ma"

      |--- Dobry "wujek" z Brazylii - praca uczniów Zespołu Szkół w Resku

      |--- Gmina Resko w obiektywie

      |--- Gmina Resko z drona - widokówki

      |--- Gmina Resko z drona - film promocyjny i wirtualny spacer

      |--- Film promocyjny Bieg o Strzałę Widanta

      |--- Mobilna Aplikacja Gminy Resko

      |--- Informacja i promocja - dane kontaktowe

Sport

      |---Kluby sportowe

            |------ Ludowy Klub Sportowy MEWA Resko

            |------ Akademia Piłkarska

            |------ Piłka Siatkowa

            |------ Tenis stołowy

            |------ Ludowy Klub Sportowy JASTRZĄB

            |------ Karate Kyokushin

            |------ ALT Resko - tenis

            |------ Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 43 Łosoś w Resku

            |------ Klub Miłośników Nordic Walking - Włóczykije Resko

      |--- Obiekty sportowe

      |---Bieg o Strzałę Widanta

            |------ Opis imprezy

            |------ Film promocyjny Bieg o Strzałę Widanta

            |------ Regulamin i zapisy

      |--- Poznajcie bohatera...

      |--- Kalendarz imprez w ramach STMiG