L.p. Stanowisko Pracownik mail numery telefonów komórkowych numery telefonów wewnętrznych numery pokojów
1 Sekretarz gminy Danuta Mielcarek sekretarz@resko.pl 531723016 14 13
2 Skarbnik gminy Dorota Kowalska skarbnik@resko.pl  531722439 13 11
3 Rada Miejska Joanna Kondrat biuro.rady@resko.pl  531722646 20 1
4 ds. porządkowych i kadrowych Ewa Bakunowska sprawyporzadkowe@resko.pl  531722355 22 2
5 ds. ewidencji ludności i USC Karolina Hagno ewidencja.ludnosci@resko.pl  531722768 21 2
6 ds. sekretarsko - kancelaryjnych i przeciwdziałania alkoholizmowi  Daria Romańczuk resko@resko.pl  531722869 11 13
7 ds. organizacyjno-prawnych i ewidencji działalności gospodarczej  Alfreda Kaczorkiewicz ewidencja.dzialalnosci@resko.pl  531722812 11 13
8 ds. gospodarki mieszkaniowej  Kamila Jaworska kamila.jaworska@resko.pl 531716589 24  
9 ds. oświaty i ochrony zdrowia Mariola Słodkowska mariola.slodkowska@resko.pl 531716259 24 3
10 ds. gospodarki odpadami komunalnymi Anna Kaczor smieci@resko.pl 531722737 25 4
11 ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Seweryn Tomecki nieruchomosci.geodezyjne@resko.pl  534494249 27 4
12 ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa  Mariusz Miszczyszyn drogownictwo@resko.pl  531716057 17 5
13 ds. zarządzania kryzysowego Jarosław Strózikowski osp@resko.pl  531716447 17 5
14 ds. wymiaru podatku Elżbieta Cuper podatki@resko.pl  531722942 28 6
15 ds. wymiaru podatku Dorota Piórkowska podatki@resko.pl  531716496 29 6
16 ds. księgowości podatkowej Karolina Walkowiak ksiegowosc.podatkowa@resko.pl  531715069 29 6
17 ds. księgowości budżetowej  Renata Sójka renata.sojka@resko.pl  531721854 32 15
18 ds. księgowości budżetowej  Joanna Nieszporek   531750332 33 15
19 ds. księgowości budżetowej  Irena Siwicka-Misieczko irena.siwicka@resko.pl  531722659 34 15
20 ds. księgowości budżetowej  Katarzyna Potomska katarzyna.potomska@resko.pl 531716169 35 15
21 ds. płac Danuta Poniecka danuta.poniecka@resko.pl 531716588 35 15
22 ds. obsługi informatycznej Mateusz Jaworski mateusz.jaworski@resko.pl  531723031 36 20
23 ds. zamówień publicznych Łukasz Sobis zamowienia@resko.pl  531722563 37 20
24 ds. inwestycji i budownictwa Patrycja Wypijewska patrycja.wypijewska@resko.pl  531722635 38 21
25 ds. inwestycji i budownictwa Jacek Więckowski jacek.wieckowski@resko.pl  531722640 39 21
26 ds. inwestycji i budownictwa Tomasz Szpak tomek.szpak@resko.pl  531722291 19 21
27 ds. gospodarki przestrzennej Krzysztof Buszta krzysztof.buszta@resko.pl  531722857 18 21