Skład Rady Miejskiej w Resku:

Renata Kulik  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zygmunt Święcicki

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej

Paweł Gradus 

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej

Bożena Gromek

Członek

Anna Szymańska

Członek

Piotr Opar 

Członek

Oktawiusz Jeż

Członek

Roman Poniecki

Członek

Edyta Klepczyńska

Członek

Anna Sołonyna

Członek

Andrzej Nowak

Członek

Adam Seredyński 

Członek

Ewa Garbarczyk

Członek

 

Komisje Rady Miejskiej w Resku:

 • Komisja Rewizyjna
 1. Edyta Klepczyńska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
 2. Roman Poniecki;
 3. Oktawiusz Jeż;
 4. Adam Seredyński;
 5. Andrzej Nowak.

 

 • Komisja Budżetowa
 1. Roman Poniecki - Przewodniczący komisji;
 2. Edyta Klepczyńska.
 3. Zygmunt Święcicki;

 

 • Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
 1. Oktawiusz Jeż - Przewodniczący komisji;
 2. Piotr Opar;
 3. Ewa Garbarczyk;
 4. Andrzej Nowak;
 5. Bożena Gromek.

 

 • Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej, Sportu i Wypoczynku
 1. Anna Szymańska - Przewodnicząca komisji;
 2. Renata Kulik;
 3. Paweł Gradus;
 4. Anna Sołonyna;
 5. Adam Seredyński.