Nieodpłatna Pomoc Prawna świadczona w Centrum Usług Społecznych w Resku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku, świadczona będzie na rzecz mieszkańców Powiatu Łobeskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna, która realizowana jest w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram funkcjonowania punktu w 2022 r. wraz z wykazem radców/adwokatów, którzy będą świadczyć niepłatną pomoc prawną oraz usług w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE ŁOBESKIM

Pierwszy punkt zlokalizowany jest w Łobzie  w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łobzie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z następującymi harmonogramami:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŁOBZIE
(Starostwo Powiatowe w Łobzie, parter, ul. Głowackiego 4,73-150 Łobez)

Telefon Kom: 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto przyjmuje

Poniedziałek

09.45-13.45

Radca Prawny – Joanna Sankowska

Wtorek

09.45-13.45

Adwokat – Łukasz Leszczyński

Środa

09.45-13.45

Radca Prawny – Katarzyna Borzęcka

Czwartek

09.45-13.45

Adwokat – Emilia Karolkowska

Piątek – adwokaci i radcy prawni zamiennie co drugi tydzień

09.45-13.45

Adwokat – Małgorzata Lipert / Radca Prawny – Katarzyna Borzęcka

Drugi punkt powierzony organizacji pozarządowej Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, znajduje się w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko. Porady udzielane są przez radców prawnych, zgodnie z następującym harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

(Centrum Usług Społecznych ,  ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko

Telefon Kom. 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

Realizator zadania: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, ul. Drawska 17, 73-150 Łobez

Dzień Tygodnia

1 tydzień miesiąca

2 tydzień miesiąca

3 tydzień miesiąca

4 tydzień miesiąca

Radcy Prawni

Poniedziałek

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00 – radca prawny - Grzegorz Wall

16.00 – 19.00 – radca prawny – Bogdan Skólmowski

Wtorek

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00 - radca prawny – Grzegorz Wall

Środa

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00– radca prawny – Grzegorz Wall

Czwartek

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00 – poradnictwo obywatelskie – Anna Doroszko

Piątek

 

15.00 – 19.00

 

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00 – radca prawny – Grzegorz Wall

16.00 – 19.00 – radca prawny – Bogdan Skólmowski

Sobota

11.00 – 15.00

 

11.00 – 15.00

 

11.00 – 15.00 – radca prawny – Bogdan Skólmowski

Informacji związanych z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Łobeskiego Pani Joanna Śliwa pod nr. tel: 515 360 943

REJESTRACJA

Od 1 stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

 - w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w budynek Wydziału Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łobzie ul. Głowackiego 4 pod nr. tel.: 500 001 822 (czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

- w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko pod nr. tel.: 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy urzędu)

-elektronicznie:
https://www.powiatlobeski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-powiatu-lobeskiego.html

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku, gdy osoba nie była umówiona na wizytę a wykonawca nie ma innych umówionych osób na dany termin taka osoba upoważniona zostaje przyjęta od razu po wcześniejszym poinformowaniu koordynatora o potrzebie umówienia wizyty.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOBESKIEGO - ZOBACZ