Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku - pobierz

Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej - pobierz

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Resku - pobierz

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku - pobierz