07 mar
2018

 

3 marca 2018 roku minęła 73 rocznica zakończenia działań wojennych na ziemi reskiej i jak co roku władze i mieszkańcy gminy Resko uczcili to ważne dla historii Reska wydarzenie na reskim cmentarzu, przed kwaterą wojenną żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

W przemarszu na cmentarz  i  uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Resku, Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku,  Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku, Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Resku, Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie, Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie głos zabrał Burmistrz Reska, mówiąc jak ważna jest pamięć o tym, co się działo na ziemi reskiej przed ostatecznym zakończeniem II wojny światowej. Do zebranych przemówił ksiądz Tomasz Romantowski, wspólnie ze wszystkimi odmawiając modlitwę za żołnierzy, którzy na zawsze znaleźli swoje miejsce na reskim cmentarzu. Przed pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i postawione znicze przez przybyłe na uroczystość  delegacje, a młodzież szkolna wystąpiła z krótkim programem artystycznym.

Zamykająca uroczystość Przewodnicząca Rady Miejskiej Renata Kulik podziękowała za przybycie i udział w niej  Prezesowi Oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Resku porucznikowi w stanie spoczynku Janowi Muszyńskiemu, który swoją obecnością uświetnił i podniósł rangę tej uroczystości, radnym Rady Miejskiej i Rady Powiatu Łobeskiego, sołtysom, dyrekcjom i pracownikom jednostek samorządowych Gminy Resko, Burmistrzowi Reska Arkadiuszowi Czerwińskiemu, księdzu Tomaszowi Romantowskiemu, pocztom sztandarowym, Zespołowi Szkół w Resku, Szkole Podstawowej w Starogardzie, delegacji Przedszkola Miejskiego, Centrum Kultury w Resku, Nadleśnictwu, Domu Pomocy Społecznej. Serdecznie podziękowała Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa, grupie  „Militarni” z Reska oraz za przygotowanie programu artystycznego uczniom z Zespołu Szkół, a także  p. Joannie Kondrat za poprowadzenie uroczystości, za obsługę techniczną  pracownikom Urzędu Miejskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz panu Krzysztofowi Śliwińskiemu i jego firmie „Igmat”. Podziękowała również wszystkim przybyłym  za udział w żywej lekcji historii. Wspomniała również o zaproszonym na tę uroczystość żołnierzu oddziału ruchu oporu Armii Krajowej podporuczniku Wiktorze Sumińskim pseudonim  „Kropidło”, który nie mógł wziąć w niej udziału ze względu na stan zdrowia.

(at)